Ontwikkeling vanuit de kern vraagt om zorgvuldige afstemming.

Hieronder lees je wat ik voor jou zou kunnen betekenen op gebied persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Begeleiding van jouw ambacht

Ervaar je een gebrek aan motivatie, betrokkenheid of plezier in je werk? Loop je veel frustraties op, of heb je het gevoel niet uit de verf te komen? Vaak is er meer aan de hand en kan het heilzaam zijn om op zoek te gaan naar dieperliggende drijfveren en blokkades. Binnen een begeleidingstraject richt ik mij op het vrijmaken van potentiële energie, zodat je je  vanuit je kern kan ontwikkelen binnen je rol of functie. De focus ligt op het resultaat binnen de werkomgeving, maar het proces is gericht op jou. Want als je samen kunt vallen mat dat wat je doet, lever je de meest zinvolle en vervullende bijdrage aan het geheel!

Regressiewerk en ReÏncarnatietherapie

Je hebt al veel gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar ergens merk je dat je dieper liggende patronen en strategieën in de weg blijven zitten. Je blijft je bijvoorbeeld minderwaardig voelen naar je omgeving, je kunt moeilijk je hart openen of je blijft domineren als het erop aan komt. Deze patronen hebben een oorsprong, die wel tot zeven generaties terug kan gaan. Mijn ambacht richt zich op wie jij in essentie bent. Mijn werkwijze is gebaseerd op reïncarnatie- en regressietherapie en werkt helend op een mentale, emotionele, lichamelijke en laag. Zodat je je vol vreugde en focus kunt verbinden met je eigen levensbestemming.

Het lichaam liegt niet! Het aankijken, verwerken en doorwerken van jouw trauma’s doe ik lichaamsgericht. Het lichaam is het voertuig van onze ziel, alle betekenissen zijn onbewust in het lichaam opgeslagen. Trauma’s die je hebt opgelopen in vorige levens, door (voor)ouders en in dit leven slaan zich op als bevroren energie in jouw lichaam. Daardoor ontwikkel je symptomen die verwijzen naar oorzaken die vrijwel altijd in een verleden zijn ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld een mentale beperkende overtuiging zijn dat je je zelf niet zoveel waard vindt, of dat je je mateloos irriteert aan anderen mensen en daar steeds boos op reageert of dat je een fysieke klacht hebt als bijvoorbeeld migraine. Ook grotere klachten als hoge bloeddruk, kortademigheid of chronische vermoeidheid werk ik mee. Ik werk in principe niet direct met kinderen tot ongeveer een jaar of 12.

Organisatie-/teamontwikkeling

Gebrek aan motivatie, weinig bezieling, veel ziekte, hoog personeelsverloop, non-productiviteit, weinig vernieuwing, klagen, moeilijk samenwerken, geen oog voor de omgeving, geen leiding accepteren… Herkent u als leider deze symptomen binnen uw organisatie of team? Dan is de kans groot dat er sprake is van een (onbewuste) crisis!

Werkwijze

Een organisatie of team is een smeltkroes, waarin familiesystemen van individuele leden samen komen. Hierbinnen spelen veel onzichtbare dynamieken en bindingen. Bijvoorbeeld de neiging tot buitensluiten of het blindelings volgen van de leiding. De kunst van organisatie- en teamontwikkeling is bewustwording van deze dynamieken, bindingen losmaken en opnieuw de verbinding aangaan met elkaar. Daarbij kijk ik naar individuele intenties en gedragspatronen, naar collectieve betekenissen (cultuur) en functionele toepassingsvormen (structuur).

Resultaat

Als de organisatiestructuur dienend kan zijn aan het potentieel van de medewerkers, ontstaat er een organische manier van samenwerken. Mensen gaan zich vrijer en authentieker voelen, kunnen hun ambacht op een unieke manier tot expressie brengen en raken intrinsiek gemotiveerd om zich te verbinden. Dat levert duurzame winst op, in alle opzichten.