Geef je over aan het avontuur

Welkom

Mijn naam is Onno Uringa. Ik ben geboren op 8 maart 1966. Wat voor mij zin heeft, is om mijn leven te leven. En dat betekent voor mij dat ik mijn levenservaringen onder de loep neem vanuit wie ik werkelijk ben op zielsniveau. Daarmee krijgt mijn leven zin omdat elke ervaring, met wie en waar dan ook, relevantie heeft voor wie ik in essentie ben. Dat is een helende weg voor mij. Het betekent concreet dat ik steeds weer, stukje bij beetje, meer afscheid durf te nemen van mijn gekoesterde (kind)illusies. Het loslaten van deze diepe en onbewuste imprints, die zo diep verbonden zijn met mijn (voor)ouders en vorige levens, is ontluisterend, voelt ontredderd, is ongehoord, nooit gezien en onbemind. Door onze ziel opnieuw in trilling te brengen, komt er bijna altijd gezondheid, geluksgevoel en zingeving uit voort. Je kunt je verbinden met het grotere geheel in plaats van je afscheiden daarvan om pijn te vermijden. Jouw grootsheids- of kleinheidswaanzin ga je ont-moeten, waardoor je egocentrisme verdwijnt als sneeuw voor de zon!

“Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten is of je de ander durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn aan jezelf” (Oriah Moutaindreamer, Indiaanse oudste) 

Leven vanuit je kern

De wereld verandert in een razend tempo. Oude dogmatische systemen kraken in hun voegen, zeker nu de effecten van het coronavirus voelbaar zijn geworden. Het virus is een natuurverschijnsel en legt enkel bloot waar we echt zijn. Wat opvalt, is dat mensen die zich horizontaal weten te verbinden, in staat zijn werkelijk te vernieuwen. Geen nieuwe strategie om het ‘oude’ in stand te houden. Vanuit dit nieuwe perspectief zijn autonomie en verbinding met elkaar in balans. We leven vanuit onze kern en verbinden ons daarin met het geheel. Deze balans stelt ons in staat om oude overlevingsstrategieën los te laten en werkelijk te vernieuwen. De uitdaging van nu is om binnen het geheel je eigen plek te vinden – vanuit bewustzijn en heelheid.

Wat ik bied

Mijn ambacht richt zich op 3 gebieden; begeleiden van groepen middels de leergang ‘The Body Knows’. De leergang start in het najaar. Verder begeleid ik 1 op 1 middels reïncarnatietherapien regressiewerk). En ik begeleid (leiders van) teams/organisaties waarbij ik werk op de grens van familie- en organisatiesysteem, zowel persoonlijk als professioneel.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen?